Psychodiagnostiek

Een psychodiagnostisch onderzoek brengt de sterktes en beperkingen van een kind of jongere in kaart. Het inzicht dat hieruit voortvloeit kan zowel voor het kind als voor de ouders al veel verduidelijken. Daarnaast bieden de resultaten informatie over welke aanpak of hulp het meest is aangewezen.

Onderzoeksvragen:

  • Intelligentieonderzoek (vermoeden van hoogbegaafheid, moeilijkheden met leren, terugbetaling logopedie)
  • Functieonderzoek (aandacht/concentratie, geheugen, planning en organisatie,...)
  • ADHD
  • Autisme-screening
  • Beleving (emotioneel welbevinden, hoe kijkt het kind naar zichzelf en anderen)
  • Gezinsfunctioneren