Psychologische begeleiding

Het doel van een begeleiding is samen op zoek te gaan naar de oorzaken van de problemen, en naar de beste aanpak. Aan de hand van gesprekken, spel, tekenen, thuisopdrachten,… helpen we bij het ontdekken en inzetten van de eigen krachten en mogelijkheden.

De nadruk bij de psychologische begeleiding ligt op de individuele sessies met het kind of de jongere. Indien nodig worden ouders en/of andere leden van het gezin ook betrokken bij de gesprekken.

Veel voorkomende hulpvragen:

 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Laag zelfbeeld
 • (Faal)angst
 • Depressieve gevoelens
 • Piekeren
 • Verwerken van moeilijke situaties (vb echtscheiding)
 • Ondersteuning bij ADHD, autisme, leerstoornissen,..
 • Problemen met sociale vaardigheden
 • Pesten/gepest worden
 • Vragen rond identiteit
 • ...